Get Adobe Flash player

Svatomartinský seminář 2015

Již šestý ročník významné lékařské vzdělávací akce, „Svatomartinský seminář 2015“ uspořádala Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice společně s Okresním sdružením České lékařské komory. Seminář přilákal do prostor Multifunkčního centra v Horních Beřkovicích na sedmdesát odborníků z oblasti psychiatrie. Společné téma pro letošní ročník je v České republice velmi stigmatizováno a rozporuplně vnímáno, a jedná se o ochranné léčby.

alt alt

Prvním přednášejícím byl soudce okresního soudu v Litoměřicích, JUDr. Miroslav Kureš, který se zaměřil na výkon ochranných léčeb z pohledu soudce. Novinkou letošního semináře bylo vystoupení a vlastní kazuistika pacienta, který vykonává ochrannou léčbu v hornobeřkovické psychiatrické nemocnici. Na pódiu ho vystřídala primářka MUDr. Katarína Hánělová, která posluchače seznámila s úskalími ochranného léčení žen, se kterými se setkává na nově vzniklém oddělení. Tato stanice „Ochranné léčby ženy“ vznikla v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice a je prvním oddělením svého druhu v ČR. Posledním prezentujícím byl bývalý ministr zdravotnictví a současný náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání Psychiatrické nemocnice Bohnice, MUDr. Ivan David CSc. Ten se ve své prezentaci zaměřil na historii a současnost ochranných léčeb ve světě.

alt

Na Svatomartinský seminář dorazili psychiatři, psychologové a další odborníci jak z psychiatrických nemocnic, tak z ambulance. Pravidelnými účastníky jsou lékaři z psychiatrického oddělení Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem v čele s primářkou MUDr. Zdeňkou Staňkovou. Neméně početná byla i skupina odborníků z Krajské nemocnice Liberec. Pořadatelé byli potěšeni také návštěvou zástupce odboru přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, Mgr. Jana Klusáčka.

alt alt

Akce se dle ohlasu zúčastněných velmi vydařila a všichni se již těší na „Svatomartinský seminář 2016“.

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login