Informace o nemocnici

Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích zahájila svou činnost v roce 1891 jako filiální zařízení Zemského ústavu pro choromyslné v Praze. Nemocným sloužila hlavní dvoupatrová budova barokního zámku včetně dvou přízemních křídel s čestným dvorem a zámeckým parkem. V průběhu dalších let byly přikupovány sousední pozemky a vystavěny samostatné léčebné pavilóny. V současné době má areál nemocnice rozlohu 25 hektarů.

Zpočátku ústav sloužil pouze k léčení duševně nemocných žen. Mužům se léčebna otevřela až od roku 1908. Ošetřovatelskou službu pacientů zajišťovaly řádové sestry, které ve dvacátých letech nahradili civilní zaměstnanci. Během druhé světové války zabrala většinu léčebny německá armáda. Samostatná psychiatrická léčebna byla v roce 1960 včleněna do KÚNZ Ústí nad Labem, z jehož působnosti byla vyňata při jeho zrušení v roce 1990.

Od 1.7.2013 na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR mění naše organizace název na Psychiatrická nemocnice.

V současné době slouží Psychiatrická nemocnice jako zdravotnické zařízení pro více než pět stovek pacientů a nese statut státní příspěvkové organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V roce 2008 jí byla udělena akreditace specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie a letos jako vůbec první psychiatrické léčebně v ČR nejvyšší akreditace SAK pro řízení a zvyšování kvality.

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login