Články o vzdělávacích akcích - ročník 2014

19.3.2014 - Primární prevence pro SOŠ

alt

Dne 19.3. 2014 proběhl celkem čtyřhodinový interaktivní program primární prevence zneužívání návykových látek pro studenty sociálního oboru SOŠ a SOU Neklanova z Roudnice nad Labem.

alt

V první části studenti vyslovili svá očekávání a seznámili se s vývojovými stupni závislosti, v druhé části následovala diskuse s pacienty v pokročilých stadiích léčby závislosti, kteří sdíleli svůj životní příběh a mluvili o možnostech léčby v komunitě.

alt

Program měl dva hlavní cíle. Jednak měl program působit primárně preventivně na studenty v oblasti zneužívání návykových látek. Druhý cíl byl spíše profesně vzdělávací, studenti se seznámili s chodem nemocnice, možnostmi léčby na oddělení závislostí.

alt

V programu byla zařazena hodinová exkurze po PN. Studenti mohli klást dotazy ohledně fungování léčby v nemocnici a s programem byli nadmíru spokojeni.

alt

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login