Get Adobe Flash player

Články o vzdělávacích akcích - ročník 2012

Beřkovický kouzelný cirkus

9.5.2012 - Dalším představením nacvičeným v rámci dramaterapie byla show Beřkovický kouzelný cirkus, kterou pacienti z oddělení 7A, 7B, 2 a 15 odehráli jednou pro ostatní klienty léčebny a pro velký úspěch také pro místí základní školu.

alt

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login