Get Adobe Flash player

Články o vzdělávacích akcích - ročník 2012

Jeníček a Mařenka v léčebně

Jeníček a Mařenka jsou v psychiatrické léčebně. A s nimi i tatínek s maminkou, Ježibaba s Ježidědkem, dědeček Hříbeček, pocestný či hloupý Honza. Ale nebojte se děti, to si jen pacienti tohoto zdravotnického zařízení v Horních Beřkovicích nacvičili pohádku „O perníkové chaloupce“. V rámci dramaterapie si vyrobili krásné kulisy, připravili nápadité kostýmy a vytvořili vlastní scénář této notoricky známé pohádky. Pak už jen nacvičovali a nacvičovali, a na začátku března odehráli dvě představení. Jedno pro pacienty a zaměstnance léčebny a 14.března také pro místní mateřskou a základní školu. Že se jednalo o velmi zdařilou pohádku dokazoval smích, potlesk a děkování dětí i učitelek.

alt alt

Dramaterapii obecně lze vnímat jako jednu z terapeutických metod, která napomáhá k získání psychické integrity prostřednictvím divadelních postupů. Pro pacienty PLHoB je dramaterapie dobrovolnou aktivitou. Jejím prostřednictvím mají účastníci možnost rozvíjet schopnosti kreativity, spolupráce a vzájemné důvěry. V mnohdy nabitém psychoterapeutickém programu je pro ně dramaterapie možností, jak sublimovat negativní emoce v tvůrčí proces. Také herci a „kulisáci“ byli ze svých výkonů nadšeni a již začínají připravovat nový program, který by rádi předvedli v polovině dubna na týdenním kulturně vzdělávacím festivalu Beřkovické jaro 2012.

alt alt

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login