Get Adobe Flash player

Články o vzdělávacích akcích - ročník 2012

Primární prevence pro ZŠP

Pilotní projekt primární protidrogové prevence v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice nabízí vzdělávací a výcvikové programy především pacientům tohoto zdravotnického zařízení. Sekundárně je projekt věnován také odborné a laické veřejnosti a školám. A právě v rámci externí části tohoto programu proběhla v úterý 6.3.2012 primární prevence rizikového chování pro žáky druhého stupně Základní školy praktické z Libochovic.

alt alt

Celý pořad byl rozdělen do tří padesátiminutových, na sebe volně navazujících bloků a zúčastnila se ho dvacítka žáků, pedagogický doprovod a zástupci léčebny. Bohatými zkušenostmi s primární prevencí oplývající psycholožky PhDr. Kateřina Marklová a Mgr. Anna Jarošíková přizvali do programu ještě tři pacienty, kteří se léčí na oddělení léčby závislostí. Úvodní pasáž se věnovala poznávacím a zahřívacím technikám a seznámení se samotnou problematikou závislosti. Interaktivní formou žáci zjišťovali, co to vlastně závislost je, jak se projevuje, na čem všem může vzniknout a jaká rizika jsou s ní spojená. Druhá část setkání představila dětem jednotlivá stádia rozvoje závislosti včetně zaměření na možné záchranné brzdy, které mohou v případě ohrožení využívat. Tato technika byla oživena zapojením výše zmíněných pacientů, kteří byli vybráni tak, aby pokryli tři nejčastější druhy závislosti, se kterými se klienti přicházejí léčit, a to gambling, alkoholismus a toxikománie. Do fiktivního příběhu mladíka Adama, který byl ve věku zúčastněných dětí a který si procházel jednotlivými stádii závislosti na drogách, přidali klienti autentické zážitky. Poslední díl programu byl zaměřen na asimilaci nových poznatků. Byla dokončena diskuze z předchozích dvou částí, kdy dotazy z řad žáků i učitelů padaly především na pacienty léčebny. Při závěrečném hodnotícím kolečku byla oceňována nejvíce jejich přítomnost a interaktivnost celého programu.

Z celého programu vyplynulo především to, jak je snadné dostat se do kolotoče závislosti a jak je velmi důležité mít kolem sebe lidi, ať už z řad rodiny, přátel či odborné veřejnosti, na které se můžeme obrátit se žádostí o pomoc.

alt alt

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login