Články o vzdělávacích akcích - ročník 2009

Primární prevence pro základní školu

Další vzdělávací aktivitu v rámci primární protidrogové prevence zažilo vzdělávací a výcvikové centrum v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích.
V úterý 15.prosince se externí cílovou skupinou stali žáci místní základní školy, pro které připravilo občanské sdružení Harmonia Universalis představení, které nese název „motivační performance“.

 

alt

 

Kombinací zpěvu, divadla, povídání a práce s publikem si pánové Jan Priester a Tomáš Marhoun podmanili děti prvního i druhého stupně ZŠ. Nenásilnou a zábavnou formou upozornili na nesmyslnost kouření, drog, šikany a dalších sociálně patologických jevů.
Není proto divu, že s touto kampaní za zdravý rozum objíždí Harmonia Universalis z Českých Budějovic základní školy po celé republice již pět let.

 

alt

 

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login