Články o vzdělávacích akcích - ročník 2009

Odborná přednáška na téma "Prasečí chřipka"

Vzhledem k celosvětově vyhlášené pandemii chřipky H1N1 ( prasečí chřipka) proběhla v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice odborná přednáška s touto tématikou. Ta se konala v novém vzdělávacím a výcvikovém centru ve čtvrtek 27.10.2009.

Dvě stovky zaměstnanců léčebny vyslechly zajímavé pojednání specialisty na tuto problematiku, Doc. MUDr. Ladislava Machaly, Ph.D. Přednášející nejprve seznámil posluchače s chřipkovým onemocněním obecně, a poté především s nastupující mutací viru H1N1 – prasečí či mexickou chřipkou.

Zdravotnický i technický personál se zajímal hlavně o možnosti prevence a rozpoznání H1N1 od ostatních respiračních chorob. Informovanost a zájem o danou problematiku nejlépe dokazuje vysoká účast a diskuzní příspěvky zaměstnanců psychiatrické léčebny.

Média: http://www.litomericko24.cz/clanek.php?id=11768, 30.10.2009, autor: VaDa

 

alt

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login