Články o vzdělávacích akcích - ročník 2009

Odborná konference

„Vedení zdravotnické dokumentace elektronickou formou“

Akce zařazená do kreditního systému ČAS pro sociální pracovnice a zdravotnický personál z regionu. 5.10.2009 – multifunkční centrum. Vedení záznamů, dokumentace a evidence spisů v systému HIPPO.

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login