Články o vzdělávacích akcích - ročník 2009

V beřkovické léčebně otevřou nové centrum

V Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích se za přispění „Norských fondů“ podařilo zrekonstruovat odsvěcený secesní kostel sv. Václava a vytvořit z něj „Vzdělávací a výcvikové centrum primární protidrogové prevence“.

Jeho slavnostní otevření se bude konat ve středu 23. září od 11 hodin za přítomnosti velvyslance Norského království H. E. Jense Eikaase, 1. náměstka ministryně zdravotnictví Bc. Marka Šnajdra, náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Ing. Pavla Koudy a dalších hostů.

Po slavnostním přestřižení pásky zazpívá pěvecký soubor Melodie. Před prohlídkou interiéru kostela návštěvníci uslyší několik úvodních slov pana ředitele MUDr. Jiřího Tomečka, MBA a příspěvky pozvaných hostů.

Od 18.30 hodin pak bude centrum slavnostně otevřeno také pro zaměstnance léčebny a veřejnost. Pacientky z oddělení závislostí zahrají vlastní pohádku „O princezně Toxince a hloupém Honzovi“. Sváteční den uzavře koncert populárního zpěváka Ivana Hlase.

Esteticky velmi pěkně vyřešené multimediální centrum bude sloužit především protidrogové prevenci zacílené na pacienty psychiatrické léčebny s cílem zamezit riziku souběhu užívání drog s duševní poruchou a také kulturním a vzdělávacím programům.

Vedle pasivní účasti se uplatní také dramaterapie sloužící vyjádření a odreagování prožitků nemocných. Ve spolupráci s neziskovou organizací White Light se zde bude školit také odborná a laická veřejnost zaměřená na problematiku závislostí.

Nově koncipovaný sál pro 129 diváků s bezbariérovým přístupem je vybaven moderní audiovizuální technikou, která nabízí možnosti nejen kulturního vyžití (koncerty, divadelní a filmová představení), ale i pořádání přednášek, seminářů, konferencí a vzdělávacích akcí.


Zdroj: Litoměřický deník, 22.09.2009

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login