Články o ostatních akcích - ročník 2012

MŠ slavila také v Multicentru

Již tři desítky let nabízí své služby dětem z Horních Beřkovic a okolí místní mateřská škola. Toto předškolní zařízení bylo slavnostně otevřeno 14.6.1982 a v dnešních dnech tak slaví významné jubileum.

alt

 

Oslavy tohoto výročí proběhly na přelomu května a června ve třech etapách. V poslední květnový den slavily současné děti na školní zahradě. V rámci Mezinárodního dne dětí na ně čekaly hry, soutěže a díky podpoře rodičů také spousta odměn, dárků a cukrovinek. Zároveň se uskutečnil „Den otevřených dveří“ pro bývalé „dětičky“.

Třináctý červnový den se pozornost dětí i rodičů a prarodičů přesunula do Multifunkčního centra místní psychiatrické léčebny, kde proběhla slavnostní závěrečná besídka. Krásné pásmo písniček a básniček bylo zakončeno rozloučením a šerpováním šestnácti předškoláků. Stejným vystoupením potěšily děti druhý den také pacienty léčebny, kteří je odměnili spoustou úsměvů a obrovským potleskem.

Závěrečná část oslav „třicetin“ se odehrála v budově školky, kde si poseděli, popovídali a zavzpomínali bývalí i současní pracovníci tohoto vzdělávacího zařízení. Jednalo se o velice příjemné a radostné posezení, kterého se zúčastnili také zastupitelé obce.

 

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login