Články z kultury - ročník 2011

"Nadupaný" říjen v léčebně

Hornobeřkovická psychiatrická léčebna prožila akční měsíc říjen. Mimo klasické léčby téměř šesti stovek pacientů proběhlo v desátém měsíci roku 2011 několik zajímavých a významných aktivit. Konal se tradiční týdenní multižánrový kulturně vzdělávací festival BEŘKOVICKÝ PODZIM 2011, v multicentru se uskutečnily vzdělávací konference a seminář, pacienti hráli divadlo dětem či finišovala rekonstrukce léčebenské prádelny. Ale pěkně popořádku.

alt alt

Znouzectnost ---------------------------------------------------------- Leona Machálková

alt alt

DS Háta (Ivana Andrlová, Olga Želenská, Marcel Vašinka) --------------------- Lužáček

alt alt

II.konference severočeských psychologů -------------------------- mezinárodní seminář

alt alt

Samson ------------------------------------------------------ Ready Kirken

První říjnový týden se nesl ve znamení vzdělávání a setkávání. Hned 4.10. se multicentrum zaplnilo pracovníky psychiatrických léčeben z celé Evropy. Ti se v Horních Beřkovicích sešli při příležitosti mezinárodního semináře v rámci projektu Leonardo, který se zabývá vzájemným poznáváním praxe v omezování svobody pacientů psychiatrických zařízení. V pátek 7.10. uspořádala Asociace klinických psychologů ČR již druhou konferenci severočeských psychologů, a to opět v prostorách multifunkčního centra a na jednotlivých odděleních PLHoB.

Následující týden si užili především milovníci kultury, neboť se konal velmi populární festival Beřkovický podzim 2011, který nabídl pestrou směsici divadel, filmů, výstav a koncertů. Pro návštěvníky z řad pacientů, zaměstnanců, škol a veřejnosti vystoupili kromě jiného např. Leona Machálková, Ready Kirken, Znouzectnost, Samson Lenk, Lužáček či divadelní společnost Háta s Ivanou Andrlovou a Marcelem Vašinkou. Celý projekt měl veliký úspěch a branou multicentra prošlo kolem 1500 návštěvníků.

Následovala vzdělávací konference pro nelékařský zdravotnický personál a vystoupení pacientů z oddělení závislostí pro místní základní školu. V rámci dramaterapie si nacvičili a dětem pěkně zahráli autorskou hru „Pohádkový megamix“, za což byli odměněni bouřlivým potleskem.

V měsíci říjnu též finišovaly práce na modernizaci prádelny, která prošla poprvé od roku 1972 rozsáhlou rekonstrukcí. Z peněz strukturálních fondů EU tak jako prevence proti nozokomiálním infekcím proběhla kromě dalších podstatných úprav instalace moderních pracích automatů s úsporným režimem, nových sušičů, žehlící linky či baličky prádla. Slavnostní otevření proběhne 15.listopadu.

Modernizace prádelny, stejně jako výstavba multifunkčního centra, postupující rekonstrukce budov či revitalizace parku, tak přispívá k dalšímu zlepšení úrovně služeb tohoto zdravotnického zařízení, které v letošním roce oslavilo 120 let své činnosti.

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login