Články z kultury - ročník 2009

Vánoční vystoupení ZŠ v multifunkčním centru

Naposledy se v roce 2009 otevřelo „Vzdělávací a výcvikové centrum primární protidrogové prevence“ v areálu Psychiatrické léčebny Horní Beřkovice pro zdejší pacienty.
 
alt
 

Zazpívat, zatančit a zahrát divadlo jim v předvánočním čase přišli žáci místní základní školy. Program plný krásných koled se velmi líbil a navodil všem tu příjemnou a ničím nenahraditelnou vánoční pohodu.

Od slavnostního otevření, které proběhlo 23.září 2009 za účasti velvyslance Norského království H.E. Jense Eikaase, náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Ing. Pavla Koudy a dalších vzácných hostů, mohli návštěvníci multicentra shlédnout šest divadelních představení či slyšet devět koncertů. Odborná veřejnost se zúčastnila tří konferencí, proběhlo zde setkání starostů malých obcí okresu Litoměřice nebo čtyři umělecké výstavy. Především zde však probíhaly aktivity v rámci primární protidrogové prevence, a to jak pro základní školu, tak pro pacienty léčebny.

Multifunkční centrum děkuje všem, kteří se o vytvoření tohoto nádherného, moderního a multimediálního centra zasloužili, a srdečně zve všechny k návštěvě některé z akcí v roce příštím.

Informace, fotografie a vánoční přání naleznete na: www.centrumberkovice.cz

Multifunkční centrum Horní Beřkovice

Pilotní projekt primární protidrogové péče | login